BLIJVEN DRAAIEN

Met Blijven Draaien, een project gericht op de ambacht van het glasblazen, hoopt VZW Glaswerkt voor jonge immigranten een plek en activiteit te bieden welke tot doel heeft dat zij minder moeite hebben te communiceren in een voor hen nieuwe samenleving. Tegelijkertijd geeft het project een jonge immigrant een gevoel van trots, vertrouwen en saamhorigheid mee. Temeer een taal leren in een vreemd land vaak een eenzame expeditie is, hoopt Blijven Draaien jonge immigranten ook een kans te bieden relaties op te bouwen en expressie te geven aan hun situatie in woord en via het medium van glasblazen. alle ingredienten; het bronmateriaal, de deelnemers, de locatie, de distributie, en de uitingen spelen zich op regionaal vlak af. Het verhaal en de werken die ontstaan worden nationaal en internationaal gepresenteerd.