BLIJVEN DRAAIEN

Met Blijven Draaien, een project gericht op de ambacht van het glasblazen, hoopt VZW Glaswerkt voor jonge immigranten een plek en activiteit te bieden welke tot doel heeft dat zij minder moeite hebben te communiceren in een voor hen nieuwe samenleving. Tegelijkertijd geeft het project een jonge immigrant een gevoel van trots, vertrouwen en saamhorigheid mee. Temeer een taal leren in een vreemd land vaak een eenzame expeditie is, hoopt Blijven Draaien jonge immigranten ook een kans te bieden relaties op te bouwen en expressie te geven aan hun situatie in woord en via het medium van glasblazen. alle ingredienten; het bronmateriaal, de deelnemers, de locatie, de distributie, en de uitingen spelen zich op regionaal vlak af. Het verhaal en de werken die ontstaan worden nationaal en internationaal gepresenteerd.

Cultuur participatief

Frederik Rombach, welke als coach en begeleider het gehele project zal overzien, heeft al een ruime ervaring met cultuur participatieve trajecten. Hij heeft zelfstandig 6 jaar lang een stads breed mozaïek project tot stand gebracht waarin er met 8 districten van de stad Antwerpen met ruim 4000 jongeren is gewerkt aan diverse openbare mozaïek kunstwerken. Daarnaast heeft hij al met glas voor diverse festivals en stadsdiensten cultuur participatieve projecten opgezet, waaronder voor het jeugdfestival Speelorama, BorgerRio en Kunstendag voor Kinderen.

Samen leren werken en samenwerken

Nederlands leren is voor vele nieuwkomers een hele uitdaging en een belangrijk aspect voor participatie aan de samenleving, ook het aanleren van werkattitude en samenwerken zijn belangrijke aspecten. Via dit project ‘Blijven Draaien’ wordt middels glaskunst aan nieuwkomers op een ontspannen en creatieve wijze geleerd om met elkaar te communiceren in het Nederlands. De lessen zijn gericht op samenwerken, herhaling en resultaat.

 

Methodieken

Met dit project beogen we ten eerste dat de leerlingen een hoger niveau van het Nederlands ontwikkelen. Het gaat dan zowel om grammaticale correctheid en woordenschat, als om spreekdurf. Concreet willen we dit stimuleren door hen bij elke activiteit van glaskunst te leren verwoorden wat ze doen, ofwel naar zichzelf ofwel naar anderen.